Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

11 o raeanwyr newydd wedi'u henwi a'u cyflwyno ar gyfer tymor y gaeaf

Rhannu
Geraint Thomice and Alun Wyn-ter gritters

Bydd 11 cerbyd graeanu newydd yn helpu i gadw gyrrwyr yn symud y gaeaf hwn ar y rhwydwaith ffyrdd strategol yn Ne Cymru. Byddant yn ffurfio cyfanswm o 40 o raeanwyr sydd wedi'u huwchraddio yn Ne Cymru gyda 19 arall i ddod y flwyddyn nesaf.

Rydyn ni wedi dewis enwau i'r peiriannau graenu sy'n gysylltiedig â'r tywydd a thema cymreig o'r awgrymiadau gwych gan y cyhoedd.

 1. Alun Wyn-ter Jones
 2. The Eiradicator  
 3. Geraint Thom-ice
 4. The Grit Redeemer
 5. Huwie Halen
 6. Ian Slush
 7. Gritter Ap GritFace
 8. National Ice-steddfod
 9. Rob Brrrr-ydon 
 10. Huw Sledge-wards
 11. I’M4Gritting

Hoffem ddiolch i'r cyhoedd am eu hawgrymiadau. Rydyn ni wedi cael ein llethu gan yr ymateb. Dilynwch #EnwiEinGraenwyrDC i ddarganfod yr enwau nesaf pan fydd y graeanwyr ychwanegol yn cyrraedd y flwyddyn nesaf.

Bydd y graeanwyr hyn yn gwella diogelwch i yrwyr a gweithwyr oherwydd gwelliannau i dechnoleg y cerbydau, eu systemau sefydlu ac eu gwelededd gwell. Mae'r cerbydau diweddaraf yn cynnwys technoleg arloesol fel:

• Dyfais Olrhain GPS 
• Y gallu i ledaenu halen yn awtomatig
• Y gallu i gymhwyso nifer o ddeunyddiau dadrewi 

Y llynedd, ar gyfartaledd, gwnaethom dreulio 83 diwrnod allan o dymor y gaeaf 212 diwrnod yn lledeanu halen ar y rhwydwaith yn Ne Cymru. Ar hyn o bryd mae gennym dros 20,000 tunnell o halen yn ein depos i helpu gyrrwyr parhau ar ein siwrneiau y Gaeaf hwn. Gwyliwch ein fideo isod i ddarganfod sut rydyn ni'n paratoi ar gyfer y gaeaf a sut y gallwch chi hefyd.

Hyd yn oed pan fydd ffyrdd wedi'u graeanu mae'n bwysig bod gyrwyr yn dal i gymryd gofal a gyrru i'r amodau i gadw'n ddiogel. Pan ragwelir tywydd garw dylai gyrwyr ddilyn y cyngor cyffredinol hwn.

• mewn eira a rhew, dylai gyrwyr gadw at y prif ffyrdd lle gallant a theithio dim ond os oes angen - anogir gyrwyr hefyd i sicrhau bod ganddynt becyn eira yn eu cerbyd, gan gynnwys sgrafell iâ a dad-icer, dillad cynnes a blancedi a sbectol haul i ymdopi â haul isel y gaeaf.

Dilynwch y dolenni ar yr ochr dde i ddarganfod enwau blaenorol i'n graenwyr a sut gallwch chi paratoi ar gyfer y gaeaf.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni