Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A4042 / A472 Cyffordd Little Mill

Rhannu

Lle a Pham?


Yn sgil y nifer o ddamweiniau traffig sydd wedi digwydd ar y gyffordd hon, cynhaliwyd astudiaeth a chasglwyd bod angen gosod cyffordd gyda goleuadau traffig ger yr A4042 Cyffordd Little Mill.


Gwyriadau a Mesurau Diogelwch


Fe wneir y gwaith o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy gau lonydd a defnyddio arwyddion traffig, yn ogystal â chau lonydd yn fel y bo'r angen dros nos.


Rhaglen Cyfyngiadau Rheoli Traffig

 

Cau lonydd Dydd Llun i ddydd Gwener o 9 Tachwedd hyd at 19 Rhagfyr 2020. 

Bydd lonydd amrywiol ar gau wrth i'r cynllun gael ei gwblhau;

  • Bydd y ffordd tua'r De wedi cau am 24 awr o 7:30 dydd Llun i 17:00 Dydd Gwener am 3 wythnos. 
  • Yn ystod y gwaith ar y ffordd tua'r De, bydd cyfyngiadau mynediad i'r A472 gyda gwyriad byr i gylchfan Mamhilad (gydag arwyddion) 
  • Bydd ffyrdd ar gau dros nos wedi eu rhaglennu ac fe hysbysir am hyn ar ein Twitter


**Noder, gallai'r rhaglen waith newid.


Ymholiadau


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni