Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A4042 Cylchfan Cwmbran i Bont-y-pŵl - Gwaith Goleuadau a Rhwystrau Cylchfan

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith diweddaru hanfodol ar y gwahanfur diogelwch a'r systemau goleuo stryd ar gefnffordd yr A4042 rhwng Cylchfan Cwmbran a Chylchfan Pont-y-pŵl.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

-       Mae'r gwaith wedi'i raglennu i ddechrau ar ddydd Llun 24 Awst 2020 yn defnyddio cyfuniad o gau ffyrdd, cau ffyrdd yn llawn a rhedeg lonydd cul. Bydd llwybrau gwyro lleol yn eu lle pan fydd angen cau lonydd yn llawn. Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn ystod y nos. Bydd cyfyngiad cyflymder o 40mya yn ei le pan fydd angen rhedeg lonydd cul.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Cau lonydd unigol ar ffyrdd cerbydau tua'r Gogledd a thua'r De (dros nos) o ddydd Llun, 24 Awst 2020 am gyfnod o thua 8 wythnos i osod y system oleuadau stryd newydd. Ni fydd unrhyw reolaeth traffig yn ei le yn ystod y dydd.

 Bydd angen cau lonydd yn llawn (dros nos) ym mis Hydref er mwyn gosod lonydd cul, tynnu'r gwahanfur diogelwch presennol a'r hen oleuadau stryd ac er mwyn gosod y gwahanfur diogelwch dros dro. Bydd lonydd cul yn eu lle yn ystod y dydd a byddant yn destun cyfyngiad cyflymder o 40mya.

Bydd angen cau'r lonydd isod ym mis Tachwedd:

  • Dydd Llun 23ain o Dachwedd- ffordd ar gau yn gyfan gwbl tua'r Gogledd  am hanner gyntaf y shifft, cyn newid i tua'r De am ail hanner y shifft. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn gosod lonydd cul ar gyfer gwaith yn y dyfodol.  Noder ni fydd y ddwy ffordd ar gau ar yr un pryd.

  • Dydd Mawrth 24ain o Dachwedd - Ffordd ar gau yn gyfan gwbl tua'r Gogledd.

  • Dydd Mercher 25ain o Dachwedd -  ffordd ar gau yn gyfan gwbl tua'r Gogledd  am hanner gyntaf y shifft, cyn newid i tua'r De am ail hanner y shifft. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn gosod lonydd cul ar gyfer gwaith yn y dyfodol.  Noder ni fydd y ddwy ffordd ar gau ar yr un pryd.

Yn dilyn yr uchod, bydd gwaith gosod y gwahanfur diogelwch canolog newydd yn cael ei wneud yn ystod y nos yn defnyddio cyfuniad o redeg lonydd cul a chau lonydd unigol.

Bydd angen cau ffyrdd cerbydau llawn eto ym mis Rhagfyr (dros nos) i dynnu'r gwahanfur diogelwch dros dro a'r lonydd cul.

Darperir arwyddion rhybudd o flaen llaw i hysbysu teithwyr o'r lonydd fydd yn cau a bydd arwyddion gwyro lleol yn eu lle i reoli llif traffig.

**Rhaglennir y gwaith i gael ei gwblhau erbyn dydd Gwener, 18 Rhagfyr 2020. Noder fodd bynnag y gall hyn newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni