Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A458 Adnewyddu Cwlfer Spring Bank - Y Trallwng

Rhannu

Dyddiad Dechrau: 24/01/22 | Dyddiad Darfod: 14/04/22

Bydd y ffordd ar gau'n gyfan gwbl i adnewyddu cwlfer sydd wedi dymchwel mewn mannau o dan yr A458 i'r gorllewin o'r Trallwng. 

Bydd gwaith hanfodol yn cael ei gwblhau wrth cau’r ffordd i’r ddau gyfeiriad. Bydd y ffordd ar gau am 24 awr y dydd, gydag arwyddion llwybr y gwyriad yn cael eu gwirio'n rheolaidd.

Bydd y ffordd ar gau yn ystod hanner tymor Chwefror oherwydd bod hyn yn gwaith argyfwng.

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio ar gylchfan A458 Raven, Y Trallwng i'r A490 i'r gogledd am oddeutu 10km i'r gyffordd â'r A495, i'r de-orllewin ar yr A495 am oddeutu 14km cyn ail-ymuno â'r A458 yn Llanfair Caereinion.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni