Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Blaenau'r Cymoedd, Glyn Ebwy i Fryn-mawr – Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol ar y Rhwydi ar y Creigiau – 12/04/2021 – 14/04/2021

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith hanfodol i gynnal a chadw'r rhwydi ar y creigiau, ger yr A465 Blaenau'r Cymoedd rhwng Glyn Ebwy a Bryn-mawr. Bydd y gwaith yn cychwyn ddydd Llun 12 Ebrill 2021, a daw i ben ddydd Mercher 14 Ebrill 2021.

Dalier sylw – mae'r gwaith cynnal a chadw yma ei angen ar rwydwaith ACDC ac nid yw'n gysylltiedig â'r cynllun sy'n mynd rhagddo i greu ffordd ddeuol ar Ran 2 yr A465.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn cael ei wneud yn ystod y nos rhwng 8pm a 6am gan gau'r lôn tua'r dwyrain yn llwyr rhwng Glyn Ebwy a Bryn-mawr. Bydd gwyriadau lleol gydag arwyddion mewn lle, a rhoddir o leiaf wythnos o rybudd cyn pob cyfnod cau trwy osod arwyddion ar y safle.

Rhaglen cau ffyrdd yn llwyr

A465 Y gerbyd-lon tua'r Dwyrain – Glyn Ebwy i Fryn-mawr

12 Ebrill 2021 – 13 Ebrill 2021 – Cau'n Llwyr (8pm – 6am)

13 Ebrill 2021 – 14 Ebrill 2021 – Cau'n Llwyr (8pm – 6am)

**Noder os gwelwch yn dda, gallai'r rhaglen newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni