Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Trosbont Dwyrain a Gorllewin Aberdulais

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith atgyweiriadau concrid yn cael ei gynnal ar Drosbont Dwyrain a Gorllewin Aberdulais yr A465. 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd angen cau'r ffordd yn llwyr ar ddechrau a diwedd y gwaith i osod/tynnu'r 'vario-guard' a chau lonydd i gwblhau'r gwaith. Llwybr y gwyriad pan fo'r ffordd ar gau fydd gadael y gerbydlon yn y ffyrdd slip ymadael gan ail-ymuno â'r gerbydlon yn y ffyrdd slip ymuno. 

Rhaglen cyfyngiadau rheoli traffig

  • 09/01/2021 – Ffordd ar gau tua'r Dwyrain rhwng lonydd ymuno ac ymadael 20:00 – 06:00.

 

  • 11/01/2021 – Lôn 1 tua'r Dwyrain ar gau am 5 wythnos.

**Noder, gallai'r rhaglen waith newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.
 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni