Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Trosbont Dwyrain a Gorllewin Aberdulais Gwaith Atgyweiriadau Concrid Gwedd 2

Rhannu

Lle a Pham?

Gan ddechrau ar 19/03/2021, bydd gwaith gwedd 2 yn dechrau ar Drosbont Dwyrain a Gorllewin Aberdulais yr A465 i ymgymryd â gwaith hanfodol yn ymwneud ag atgyweiriadau concrid.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd angen cau'r ffordd yn llwyr ar ddechrau a diwedd y gwaith i osod/tynnu'r 'vario-guard' a chau lonydd i gwblhau'r gwaith. Llwybr y gwyriad pan fo'r ffordd ar gau fydd gadael y gerbydlon yn y ffyrdd slip ymadael gan ail-ymuno â'r gerbydlon yn y ffyrdd slip ymuno.  Ni chaniateir i lwythi â lled dros 2.9m deithio drwy'r gwaith ffordd. Bydd llwybr y gwyriad ar gyfer llwythi annormal yn defnyddio'r M4, yr A470 a'r A465.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

19 Mawrth 2021 - 20 Mawrth 2021 - Cau'r ffordd yn gyfan gwbl tua'r dwyrain 20:00 - 06:00

20 Mawrth 2021 - 21 Mawrth 2021 - Cau'r ffordd yn gyfan gwbl tua'r gorllewin 20:00 - 06:00

O 21 Mawrth 2021, bydd lôn 2 tua'r dwyrain a thua'r gorllewin wedi cau am 14 wythnos.

Noder, gallai'r rhaglen newid.


Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni