Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470 Bwlch yr Oerddrws 14/01/21 – 22/01/21 (07:00 – 18:00) Gwaith ar y diwrnod cyntaf yn cychwyn am 07:00

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith ail-wynebu'r A470 ar Bwlch yr Oerddrws, Dinas Mawddwy. 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Disgwylir ir gwaith ailwynebu ddod i derfyn erbyn 16/01/21 gyda'r llinellau gwyn ar llygaid cathod yn cael eu hadnewyddu yr wythnos ganlynol. 

Rhaglen cyfyngiad rheoli traffig

Rheolaeth traffig dros dro gyda cerbyd hebrwng, hefyd fe fydd y ffordd ar gau i gerbydau trwm ar 14/01/21 a 15/01/21 gyda gwyriad llawn mewn lle. 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni