Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470 South St, Rhayader - Adnewyddu Prif Gyflenwad Nwy - 13.4.2021 - 21.04.2021

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith hanfodol i adnewyddu'r prif gyflenwad nwy yn digwydd ar yr A470 South St, Rhayader ar 13/04/2021 am 9 diwrnod.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan Wales & West Utilities pan fydd y ffordd wedi'i chau yn llwyr ac yn cynnwys Caeherbet Lane a chyffordd ystâd Bryn Gwy. Caiff traffig tua'r gogledd ei wyro ar yr A470 tua'r de i Lanelwedd, Llanfair ym Muallt, tua'r gogledd ar yr A483 i Landrindod, Crossgates a'r Drewnewydd, tua'r gorllewin ar yr A489 i'w chyffordd gyda'r A470 yng Nghaersws ac yna ar yr A470 tua'r de i Rayader. Caiff y llwybr i'r gwrthwyneb ei ddefnyddio ar gyfer cerbydau tua'r de.

 

Mae'r llwybr amgen i gerbydau uchel dros 14' / 4.2m tua'r gogledd yr un peth â'r uchod ac eithrio yn Llandrindod cymerwch Parc Menter Ddole Road i ymuno â'r A4081 (gan osgoi'r groesfan rheilffordd), teithiwch tua'r gorllewin ar yr A4081 i Lanyre, yna tua'r gogledd drwy Lanyre a chymerwch Gravel Road i'w chyffordd gyda'r A44, yna tua'r dwyrain ar yr A44 i ailymuno â'r A483 yn Crossgates. Caiff y llwybr i'r gwrthwyneb ei ddefnyddio ar gyfer cerbydau tua'r de.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Cau'r ffordd yn llwyr

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Wales & West Utilities ar 0800 912 2999


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni