Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A483 C5-7 Gwelliannau Croesfa

Rhannu

Lle a Pham?

Lleolir croesfa 1 rhwng cyffyrdd 5 a 6, a chroesfa 2 rhwng cyffyrdd 6 a 7.  Mae'r gwaith yma wedi ei adnabod fel gwaith sydd ei angen i uwchraddio croesfâu rheoli traffig ar gyfer trefniadau gwrthlif yn y dyfodol.

Diweddariad Mehefin

Mae'r gwaith i groesfa 1 rhwng cyffyrdd 5 a 6 wedi symud yn ei flaen yn dda. Mae hyn yn golygu bydd lôn 2 yn yr ardal hon yn cael ei ailagor pythefnos yn gynharach na'r disgwyl. 

Bydd y gwaith yn parhau i groesfa 2 rhwng cyffyrdd 6 a 7. Bydd angen cau lôn er mwyn diogelu gweithwyr y safle a modurwyr. Mae'r dyluniadau Rheoli Traffig wedi cael ei ailasesu'r a bydd y cynllun yn cael ei osod gan ganiatáu ar gyfer yr aliniad a'r cyfyngiadau gwelededd yn yr ardal  hon.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y prif waith yn digwydd pan fydd Lôn 2 wedi cau yn barhaus i draffig tua'r gogledd a thua'r de.  Yn ychwanegol bydd cau llwyr dros nos ar ddechrau ac ar gwblhad y prosiect i osod system rwystrau ddiogelu dros dro fel a fanylir yn y tabl isod.

Bydd cau lonydd 2 rhwng Cyffordd 5 a 6 i'r ddau gyfeiriad yn cael ei dynnu i ffwrdd yn gynharach na'r disgwyl fel y manylir isod. Bydd angen cau'n llawn am 2 noson ar Fehefin 22ain a 23ain, er mwyn galluogi cael gwared ar rwystrau diogelwch dros dro a'r cyfarpar rheoli traffig.

CAU'N LLWYR

Dyddiad/Amser Dechrau

Dyddiad/Amser Gorffen

Lleoliad

Manylion y Cyfyngiadau Traffig

Nodiadau

22/06/21 19:00 23/06/21 06:00 J5 to J6 tua'r de Cau'n llwyr Gweler y llwybrau gwyriad isod
23/06/21 19:00 24/06/21 06:00 J5 to J6 tua'r gogledd Cau'n llwyr Gweler y llwybrau gwyriad isod
7/7/21 - 19:00 8/7/21 - 06:00 J6 to J7 tua'r gogledd Cau'n llwyr Gweler y llwybrau gwyriad isod
10/7/21 - 19:00 11/7/21 - 06:00 J6 to J7 tua'r de Cau'n llwyr Gweler y llwybrau gwyriad isod

 

Llwybrau'r Gwyriad

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni