Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A483 Cyffordd 3 Croesfoel i Gyffordd 5 Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug – Tua'r Gogledd a'r De – Atgyweirio hanfodol i wyneb y ffordd 18/01/21 – 06/02/20 rhwng 20:00 a 06:00

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith hanfodol i atgyweirio wyneb y ffordd ar lonydd cerbydau yr A483 i gyfeiriad y gogledd a'r de, Cyffordd 3 Croesfoel i Gyffordd 5 Cyfnewidfa Ffordd yr Wyddgrug, yn cychwyn ar 18/01/2021 tan 06/02/2020.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn cael ei wneud i gyfeiriad y gogledd i ddechrau am 5 noson o 18/01/2021 (20:00pm – 06:00am) lle caiff y ffordd tua'r gogledd ei chau'n llwyr. Bydd traffig yn cael ei anfon oddi ar yr A483 yn C3 ar hyd yr A5152 Ffordd Wrecsam, Victoria Road, Bradley Road, Central Road, Regent Street, A541 Ffordd yr Wyddgrug gan ddychwelyd i'r A483 yn C5. Bydd traffig sydd eisiau ymuno â'r A483 yn C4 Ffordd Rhuthun hefyd yn defnyddio'r llwybr yma.


Bydd y gwaith wedyn yn symud i ochr arall y ffordd i gyfeiriad y de am 9 noson rhwng 25/01/2021 a 04/02/2020 (nid dydd Sadwrn a dydd Sul), lle caiff y ffordd tua'r de ei chau'n llwyr.  Bydd traffig yn cael ei anfon oddi ar yr A483 yn C5 ar hyd yr A541 Ffordd yr Wyddgrug, Regent Street, Bradley Road, Victoria Road, A5152 Ffordd Rhiwabon. Bydd traffig sydd eisiau ymuno â'r A483 yn C4 Ffordd Rhuthun hefyd yn defnyddio'r llwybr yma.


Wedi hyn bydd y ffordd i gyfeiriad y gogledd yn cau'n llwyr eto am 2 noson (04/02/2020 a 05/02/2020)


Bydd y gwaith yn digwydd dros nos ym mis Ionawr/Chwefror pan fo llif y traffig yn hanesyddol yn llai, a hynny i leihau'r aflonyddwch, a bwriedir gwneud y gwaith yn ystod yr wythnos ac nid ar ddydd Sadwrn na dydd Sul.  


Bydd arwyddion lliniaru ychwanegol yn cael eu gosod ar hyd llwybr y gwyriad hefyd.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Cau ffordd gerbydau'r A483 tua'r Gogledd yn llwyr rhwng C3 Croesfoel a C5 Cyfnewidfa ffordd yr Wyddgrug.

Cau ffordd ymuno C3 Croesfoel tua'r gogledd yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C4 ffordd Rhuthun tua'r gogledd yn llwyr.

Cau ffordd ymuno C4 ffordd Rhuthun tua'r gogledd yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C5 ffordd Wyddgrug tua'r gogledd yn llwyr.

Bydd traffig yn cael ei anfon oddi ar yr A483 ar hyd yr A5152 ffordd Wrecsam, Victoria road, Bradley road, Central road, Regent street, A541 ffordd yr Wyddgrug. Bydd traffig sydd eisiau ymuno ar A483 yn C4 ffordd Rhuthun hefyd yn defnyddio'r llwybr yma.

 

 

20:00 18/01/2021

 

 

20:00 04/02/2021

 

 

06:00 23/01/2021

 

 

06:00 06/02/2021

 

 

 

 

 

 

Dim gwaith wedi'i gynllunio dros nos ar nos Sadwrn/Sul.

 

 

Mae pob llwyth anghyffredin dros 3.0m wedi'i wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad

 

Cau ffordd gerbydau'r A483 tua'r De yn llwyr rhwng C5 Cyfnewidfa ffordd yr Wyddgrug a C3 Croesfoel.

Cau ffordd ymadael C3 Croesfoel tua'r de yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C4 ffordd Rhuthun tua'r de yn llwyr.

Cau ffordd ymuno C4 ffordd Rhuthun tua'r de yn llwyr.

Cau ffordd ymadael C5 ffordd Wyddgrug tua'r de yn llwyr.

Bydd traffig yn cael ei anfon oddi ar yr A483 ar hyd yr A541 Ffordd yr Wyddgrug, Regent street, Bradley road, Victoria Road, A5152 Ffordd Rhiwabon. Bydd traffig sydd eisiau ymuno ar A483 yn C4 ffordd Rhuthun hefyd yn defnyddio'r llwybr yma.

20:00 25/01/2021

06:00 04/02/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim gwaith wedi'i gynllunio dros nos ar nos Sadwrn/Sul.

 

 

Mae pob llwyth anghyffredin dros 3.0m wedi'i wahardd rhag teithio ar hyd llwybr y gwyriad


Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni