Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A487 - Abergwaun

Lle a Pham?

Gosod System Mesur Hyd Cerbydau i roi gwybod i yrwyr am gyfyngiadau hyd cerbydau yn ardal Cwm Gwaun, Abergwaun.  Bydd angen gosod tri arwydd yn y lleoliad a ganlyn ar yr A487 - ar ôl cylchfan Rafael wrth y Fynwent, ar Windyhall a ger cilfan Morning Star.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Fe wneir y gwaith yn ystod y dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy gau lonydd a defnyddio arwyddion traffig dros dro.

Rhaglen o Gyfyngiadau Rheoli Traffig

Bydd y lonydd sy'n cau yn cynnwys:
Dydd Llun i ddydd Gwener (yn ystod y dydd) Cau lonydd o 19 Hydref am bythefnos

**Noder, gallai'r rhaglen waith newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni