Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A487 Ffordd osgoi Felinheli 19/10/20 – 21/10/20 (22:00-06:30)

Lle a Pham?

Gwaith cynnal arferol

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Ffordd ar gau mewn un cyfeiriad rhwng 22:00 a 06:30 am dwy noson. Rhaid i gerbydau ddefnyddio ffordd Bangor a Ffordd Caernarfon, Felinheli

Rhaglen cyfyngiad rheoli traffig

Ffordd ar Gau a gwyriad i draffig

Ymholiadau 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni