Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A5 Traphont yr Afon Ceiriog 11/05/2020 – 15/05/2020 (4 noson 20:00 – 06:00)

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith brys i atgyweirio cymal ehangu dec pont ddiffygiol ar yr A5 Traphont yr Afon Ceiriog rhwng Cylchfan Gledrid a Chylchfan Halton yn dechrau ar 11/05/2020 am bedair noson.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn digwydd dros nos pan fo llif y traffig yn hanesyddol yn llai, a hynny i leihau aflonyddwch.

Y rhaglen arfaethedig o gyfyngiadau rheoli traffig:

Manylion y Cyfyngiadau

Dyddiad ac amser dechrau**

Dyddiad ac amser gorffen**

Nodiadau**

Cau'r A5 yn llwyr i'r ddau gyfeiriad rhwng Cylchfan Gledrid a Chylchfan Halton.

 

Dargyfeirir yr holl draffig ar hyd y B5070 Ffordd y Waun 

 

 

20:00 11/05/2020

 

 

06:00 15/05/2020

 

 

 

 

4 noson

**Mae'r dyddiadau yn rhai amodol, a gallent newid

Mae'n bosib y bydd angen cau'r ffordd ar ddyddiadau eraill, hwyrach, er mwyn cwblhau'r gwaith arfaethedig.

Nid yw maint y gwaith atgyweirio yn hysbys heb archwilio'n llawn yn ystod yr amser pan fydd y ffordd ar gau ac mae oedi pellach i'r rhaglen uchod yn debygol.

Mae'r holl waith wedi cael ei gynllunio ar gyfer nosweithiau yn ystod yr wythnos yn unig (20:00 - 06:00)

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni