Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55, A494 a A483 Gwaith Cynnal a Chadw Cylchol rhwng 6ed Ebrill a 27ain Gorffennaf 2021

Rhannu

Lle a Pham? 

Gwaith i gwblhau gwaith cynnal a chadw cylchol hanfodol ar ffyrdd deuol A55, A494 a A483.

Bydd gwaith yn cynnwys torri gwair/ trin chwyn/ casglu sbwriel/ glanhau draeniau/ ysgubo/ cynnal a chadw strwythurau ac archwiliadau/ archwiliadau ar systemau atal cerbydau a ffordd.

Mae gwaith cynnal a chadw rheolaidd ar isadeileddau cefnffyrdd yn hanfodol er diogelwch defnyddwyr ffyrdd ac yn cynnwys ystod eang o weithgareddau megis, gwagu gylïau ac archwiliadau i adnabod diffygion, sydd yn lleihau'r risg o lifogydd ar ein priffyrdd a chefnffyrdd. 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Caiff y gwaith ei gwblhau rhwng 6ed Ebrill a 27ain o Orffennaf gyda gwaith wedi ei raglennu o 19:30 pob nos ac yn cynnwys cau lonydd a chau lonydd ymuno ac ymadael.

Sir **Dyddiadau
Sir Fflint 12th Ebrill i 25ain Mehefin 2021
Wrecsam 21ain Mehefin i 9fed Gorffenaf 2021
Gwynedd 11fed Ebrill i 20ain Mai 2021
Conwy 6ed Ebrill i 27ain Gorffennaf 2021

** Gall dyddiadau ac amseroedd newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch efo Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Drydar @TraffigCymruG.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni