Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 C12 Tal-y-Bont hyd C11 Cyfnewidfa Llys y Gwynt

Lle a Pham?

Bydd gwaith hanfodol i ail-wynebu rhan o ffordd gerbydau'r A55 rhwng C12 Tal-y-Bont a C11 Llys y Gwynt yn dechrau ar 19/10/2020 am 5 noson rhwng 20:00 a 06:00.


Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn digwydd pan fydd y ffordd gerbydau tua'r gorllewin wedi'i chau yn llwyr (rhwng ffordd ymadael C12 a ffordd ymuno C11).  Dargyfeirir traffig yn ffordd ymadael C12 Tal-y-bont tua'r gorllewin, ar hyd y ffordd sirol drwy Dan Lon, Tal-y-bont a Llandygai i gylchfan Castell Penrhyn, yna ar hyd yr A5 gan ddychwelyd i ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin drwy ffordd ymuno C11 tua'r gorllewin.*

Bydd y gwaith yn digwydd dros nos ym mis Hydref pan fo llif y traffig yn hanesyddol yn isa hynny i leihau'r aflonyddwch.  


Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

*Pob ffordd ymuno ac ymadael C11-C12 tua'r gorllewin (19/10/20 20:00 – 24/10/20 06:00)

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni