Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 C15 a 16 Traphont Goat Inn Gwaith i Adnewyddu Cymalau Ehangu

Rhannu

Dyddiad cychwyn: 20/01/22 | Dyddiad gorffen: 07/02/22

Expansion joint renewal works on viaduct

Gwaith hanfodol i ddisodli cymalau ehangu dec y bont ar Draphont Goat Inn, a leolir rhwng cyffyrdd 15 ac 16 o'r A55. Bydd gwaith yn cael ei wneud o dan system wrthlif.

Defnyddir yr adegau mae’r ffordd wedi cau i gwblhau gwaith cynnal a chadw i Dwnnel a Phentir Pen y Clip. Bydd hyn yn lleihau’r nifer o adegau bydd angen cau’r ffordd yn y dyfodol.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud rhwng 06:00 ar 20fed Ionawr a 06:00 ar 7fed Chwefror. Bydd angen stopio traffig am hyd at 20 munud ar y tro dros nos ar Ionawr 19, 27 a Chwefror 6ed i gosod, newid a ddisodli reolaeth traffig yn ddiogel.

Ionawr 20fed-27ain

• Cau’r A55 tua'r dwyrain 24/7 ar Draphont Goat Inn gan gynnwys Pentir gyda thraffig mewn gwrthlif ar y ffordd tua'r gorllewin trwy Dwnnel Pen y Clip

Ionawr 21ain - Chwefror 7fed

Dim mynediad i'r A55 o Ffordd Bangor (Penmaenmawr) i warchod diogelwch y cyhoedd sy'n teithio a gweithwyr. Bydd cerbydau yn cael eu troi o gwmpas wrth Red Gables ac eu cyfeirio i ymuno a'r A55 o gylchfan C16.

Ionawr 28ain - Chwefror 7fed

• Cau A55 tua'r gorllewin 24/7 ar Draphont Goat Inn gan gynnwys Twnnel Pen y Clip gyda thraffig mewn gwrthlif ar y ffordd tua'r dwyrain o amgylch Pentir Pen y Clip.

Bydd cyfyngiad lled o 3.25m ar waith rhwng cyffyrdd 15 a 16. Bydd Swyddogion Traffig yn hebrwng llwythi annormal trwy'r gwrthlif. Bydd mannau aros yn cael eu darparu yn y cilfannau ar ôl Cyffordd 14 ar gyfer traffig tua'r dwyrain ac ar ôl Cyffordd 17 ar gyfer traffig tua'r gorllewin. Caniateir i lwythi annormal deithio trwy'r gwrthlif o dan hebrwng Swyddog Traffig rhwng oriau 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00.

Ni fydd y ffordd ar gau’n gyfan gwbl felly nid oes angen llwybrau dargyfeirio. Bydd traffig yn parhau mewn gwrthlif 24/7.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni