Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A55 (C21) Atgyweirio Signalau Traffig Victoria Avenue

Rhannu

Lle a Pham?

Mae'r signalau traffig presennol ar y gyffordd a'r croesfannau cysylltiedig i gerddwyr sydd wedi'u lleoli ar gefnffordd yr A55 yng nghyffordd 21 - Victoria Avenue, wedi dod i ddiwedd eu hoes ac nid yw'n economaidd i'w cynnal mwyach; felly, mae'r cynigion yn rhai i uwchraddio'r safle i wella argaeledd yr ased hwn sy'n hanfodol i ddiogelwch.  

Mae'r gwaith wedi'i raglennu i gael ei gwblhau rhwng dydd Llun 27ain Ebrill 2020 a dydd Iau 18fed Mehefin 2020. 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Caiff y gwaith ei wneud gan ddefnyddio signalau traffig dros dro, yn ogystal â chroesfannau dros dro i gerddwyr fel y gall aelodau'r cyhoedd groesi'r slipffyrdd a ffordd sirol Victoria Avenue (B5113) yn ddiogel.

Bydd gofyn am gyfres o gamau i gau'r slipffyrdd yn llawn i hwyluso'r gwaith ac maent wedi'u rhaglennu fel y manylir yn y tabl isod.    Yn ogystal, bydd angen cau lonydd ar y ffordd sirol - Victoria Avenue (B5113).

 

Manylion y Cyfyngiadau Dyddiad ac amser dechrau** Dyddiad ac amser gorffen** Nodiadau
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymuno tua'r dwyrain

19:00

27/04/2020*

07:00

30/04/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymadael tua'r dwyrain

19:00

01/05/2020*

07:00

11/05/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymadael tua'r gorllewin

19:00

14/05/2020*

07:00

28/05/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymuno ac ymadael tua'r dwyrain

19:00

02/06/2020*

07:00

02/06/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymadael tua'r gorllewin

19:00

03/06/2020*

07:00

03/06/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymadael tua'r gorllewin

19:00

04/06/2020*

07:00

04/06/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymuno ac ymadael tua'r dwyrain

19:00

05/06/2020*

07:00

05/06/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.
Cau'r Slipffyrdd yn Llawn ar y ffordd ymadael tua'r gorllewin

19:00

01/06/2020*

07:00

05/06/2020*
Dim ond gyda'r nos y bydd y slipffyrdd yn cael eu cau, rhwng 19:00awr a 07:00awr.

 

Bydd llwybr y gwyriad i draffig sy'n teithio tua'r dwyrain pan fo C21 - ffordd ymadael Victoria Avenue ar gau yn parhau hyd C22 Hen Golwyn, yn ailymuno â'r gefnffordd ar y gerbydlon tua'r gorllewin ac ymadael yng C21 - Bae Colwyn.

Bydd llwybr y gwyriad i draffig sy'n teithio tua'r gorllewin pan fo C21 - ffordd ymadael Victoria Avenue ar gau, yn parhau hyd C20 Princess Drive gan ddilyn y gwyriad lleol i Brompton Avenue.   Dylai'r traffig wedyn ail-ymuno â'r A55 gan ddefnyddio ffordd ymuno C20 tua'r dwyrain ac ymadael yng C21- Bae Colwyn.

Ni ragwelir unrhyw effaith ar lwythi anghyffredin.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficWalesN.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni