Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A55 C33 (Llaneurgain) i'r A494 Dewi Sant - Ail-wynebu'r Ffordd Gerbydau rhwng 17/05/20 a 08/06/20

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith ail-wynebu hanfodol ar ran 3.3km o ffordd gerbydau'r A55 tua'r gorllewin rhwng C33 (Llaneurgain) ar yr A55 ac A494 Dewi Sant, gan gynnwys yr holl ffyrdd ymuno ac ymadael cyfagos. Bydd gwaith mewn cyfnodau yn dechrau ar 17/05/2020 am dair wythnos.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd gwaith hanfodol yn cael ei wneud dros gyfnod o dair wythnos gan ddechrau ar ddydd Sul (17/05/20) am 06:00 awr, hyd 06:00 awr Ddydd Llun (08/06/20).

Cymerir camau i gau'r lôn yn llwyr a chau lonydd am gyfnodau ar  yr A55/A494 yn y ddau gyfeiriad rhwng C33 (Llaneurgain) ar yr A55 a Chyfnewidfa Dewi Sa ar yr A494.

Mae'r gwaith wedi cael ei raglennu i ddechrau ar 17 Mai ac wedi'i raglennu i barhau am dair wythnos, bydd y gwaith yn cynnwys gwaith parhaus am 24 awr am dri phenwythnos gyda'r ffordd gerbydau o C33 (Llaneurgain) ar yr A55 i'r A494 Dewi Sant yn cael ei chau yn llwyr a gwyriadau yn eu lle. Yn ystod yr wythnos, bydd yr A55/A494 yn cael ei chau yn llwyr dros nos gyda gwyriadau. Mae cau'r ffordd yn llwyr yn caniatáu i waith gael ei gynnal ar y ddwy lôn yr un pryd, gan leihau'r amser fydd ei angen i gwblhau'r gwaith ond gwneir pob ymdrech i orffen mewn pryd os fydd hynny'n bosib.

Bydd y ffordd ar gau yn ystod yr wythnos gyda'r nos rhwng 18:00 – 06:00.

Bydd yr holl draffig yn cael ei wyro i adael naill ai wrth Gyfnewidfa Parc Dyfrdwy neu C33 Llaneurgain ac yn dilyn llwybrau'r gwyriad yn unol â'r arwyddion.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Gwaith yn cael ei gynnal pan fo llif y traffig yn is i leihau'r effaith ar yrrwyr ac i’w gyflenwir o fewn canllawiau.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â'r rheolaeth traffig a dargyfeiriadau gweler isod:-

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni