Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 Cyffordd 19 Glan Conwy Cynllun Pwynt Gwasgu 16/06/20 - 16/10/20 24/7 Rheoli Traffig

car on A55 junction 19 road

Lle a Pham?

Lledu cerbytffordd gylchredol, gosod arwyddion Traffig ac uwchraddio goleuadau stryd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Gwneir y gwaith yn ystod shifftiau dydd estynedig dros yr wythnos gyfan yn y cyfnod yma o lif traffig isel i leihau amharu ar y cyhoedd. Bydd nifer y traffig yn cael eu monitro'n gyson drwy gydol cyfnod y cynllun i sicrhau bod unrhyw amharu ar y cyhoedd yn cael ei ostwng cymaint ag sy'n bosib.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Culhau’r lôn cylchredol Cyffordd 19, gan gynnwys cau lôn sengl ar y ffordd ymadael tua'r dwyrain a tua'r gorllewin ar yr A55.   Fel mae'r prosiect yn mynd rhagddo, bydd ardaloedd ychwanegol ar wahân i Reoli Traffig er mwyn roi lle i beth gwaith gosod. Fel a canlyn:

 


   

  Dyddiad   Amser Mesuriadau Rheolaeth Traffig
25/09/20 20:00 - 00:00 1 lon ar gau ar mynediad i ystad diwryddiannol cyffordd llandudno. 
25/09/20 00:00 - 06:00 Mynediad i Pabo Lane o Ffordd Conwy Road ar gau. Dilwyn llwybr gwyriad. Follow signed diversion.

28/09/20 – 30/09/20

20:00-06:00

Dim mynediad o gwmpad cylchfan C19. Traffig A55 yn teithio tua'r Dwyrain llwybr gwyriad A55 C18 a C20

29/09/20  Yn ystod y dydd  Terfynau cyflymder 10mya
 
30/09/20 Yn ystod y dyd Terfynau cyflymder 30mya ar ffordd ymadael tua'r dwyrain.

30/09/20  

20:00-06:00 Dim myndediad i Ffordd Conwy o C19 cyfnewidfa glan conwy. Llwybr gwyriad ar hyd A470. Ffyrdd ymadael tua'r dwyrain a gorllewin a cylchfan wedi ei gulhau i 1 lon.
 

02/10/20

20:00-06:00  Dim myndediad o gylchfan C19 i A470 tua'r Gogledd. Gwyriad ar hyd cyffordd 18.Ffyrdd ymadael tua'r dwyrain a gorllewin a cylchfan wedi ei gulhau i 1 lon.
Weekend no night works planned
05/10/20 20:00-06:00 A55 ffordd ymadael tua'r gorllewin ar gau. Dim mynediad i draffig A470 tua'r De. Gwyriad trwy Mochdre. 
06/10/20 20:00-06:00 Dim mynediad clocwedd ar cylchfan rhwng ffyrdd ymadael Dwyrain a Gorllewin. Gwyriad trwy C20. 
07/10/20 20:00-06:00 Dim mynediad i gylchfan C19 o cylchfan Black Cat. Gwyriad trwy Mochdre. 
08/10/20 20:00-06:00

Dim mynediad i gylchfan Black Cat o C19 cyfnewidfa Glan Conwy. Gwyriad trwy C20. Lôn ymadael tua'r gorllewin ar gau.

09/10/20 20:00-06:00 Dim mynediad i gylchfan Black Cat o C19 cyfnewidfa Glan Conwy. Ffordd ymuno tua'r dwyrain a ar gau. Gwyriad i C20
11/10/20 20:00-06:00 Ffordd ar gau dros nos i gwblhau gwaitih llinellau. Dim mynediad i Gylchfan Black Cat o C19 cyfnewidfa Glan Conwy. Lôn ymadael tua'r gorllewin ar gau.Gwyriad C20. 
13/10/20 20:00-06:00 Dim mynediad o C19 i A470 Ffordd Conwy tua'r De fyny i gylchfan Black Cat. 
14/10/20 00:00-06:00 Dim mynediad o C19 i Ffordd Conwy o Ffordd Conwy i C19. 
15/10/20 06:00-00:00 Dim mynediad i gylchfan C19 o Ffordd Conwy, Ffordd Welsh Fusiliers neu o Gylchfan Black Cat. Llwybr gwyriad trwy C18 a C20. 
16/10/20 00:00-06:00 Dim mynediad i gylchfan C19 o Ffordd Welsh Fusiliers. Llwybr gwyriad C18. 

 

Diweddariad 10.09.20

Bydd gwedd cyntaf y gwaith hwn bellach wedi'i gwblhau erbyn Hydref 9fed 2020 yn ddibynnol ar amodau tywydd. Mae hyn oherwydd ymgymerwyd â rhaglen waith ddiwygiedig i ganiatau'r gyffordd hon i ymdopi a'r cynnydd mewn llif traffig mewn modd effeithlon ar ôl i'r cyfyngiadau teithio gael eu lledfu.

Bydd y mesurau rheoli traffig cyfredol yn cael eu tynnu o'r A470 a'r gylchfan ar ôl i'r gwedd cyntaf cael ei gwblhau. Bydd signalau traffig cyfredol yn parhau i fod yn weithredol i reoli llif traffig hyd nes y comisiynir y signalau parhaol

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni