Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 Cyffordd 19 Glan Conwy Cynllun Pwynt Gwasgu 16/06/20 - 30/09/20 24/7 Rheoli Traffig

Rhannu
car on A55 junction 19 road

Lle a Pham?

Lledu cerbytffordd gylchredol, gosod arwyddion Traffig ac uwchraddio goleuadau stryd.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Gwneir y gwaith yn ystod shifftiau dydd estynedig dros yr wythnos gyfan yn y cyfnod yma o lif traffig isel i leihau amharu ar y cyhoedd. Bydd nifer y traffig yn cael eu monitro'n gyson drwy gydol cyfnod y cynllun i sicrhau bod unrhyw amharu ar y cyhoedd yn cael ei ostwng cymaint ag sy'n bosib.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Culhau’r lôn cylchredol Cyffordd 19, gan gynnwys cau lôn sengl ar y ffordd ymadael tua'r dwyrain a tua'r gorllewin ar yr A55.   Fel mae'r prosiect yn mynd rhagddo, bydd ardaloedd ychwanegol ar wahân i Reoli Traffig er mwyn roi lle i beth gwaith gosod.   Fe fydd y rhain yn cael eu hysbysu maes o law.

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni