Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Ailwynebu'r A4076 Ffordd Steynton, Aberdaugleddau, Sir Benfro

Ble a Pham?

O ganlyniad i ddirywiad cyflwr arwyneb y ffordd,  mae'n rhaid gwneud gwaith cynnal a chadw ar hyd yr A4076 Steynton Road, Aberdaugleddau, Sir Benfro.


Trefnir i’r gwaith ddechrau ddydd Llun 19 Hydref 2020 am gyfnod o oddeutu 3 wythnos (gan ddibynnu ar y tywydd). Bydd dulliau rheoli traffig ar waith 24 awr y dydd. Bydd mynediad i eiddo lle mae’r ffordd ar gau drwy gydol yr adeg hon.


Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau

 

Bydd dulliau rheoli traffig ar waith 24 awr y dydd.

 

Ymholiadau


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni