Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

CAU'R FFORDD DROS DRO AR YR A40 I'R GORLLEWIN O DDERWEN-FAWR, SIR GAERFYRDDIN

Rhannu

Lle a Pham?

Er mwyn gwneud gwaith archwilio daear, mae angen cau'r A40 i'r gorllewin o Dderwen-fawr, Sir Gaerfyrddin, dros dro, fel rhan o gynllun Cefnogi Ochr.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Darperir llwybr gwyriad wedi'i arwyddo'n llawn a bydd mynediad i gerbydau Gwasanaethau Brys ac i unrhyw eiddo o fewn yr ardal lle mae'r ffordd ar gau.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Bwriedir i'r gwaith fynd ddechrau dros nos, ddydd Llun 12 Ebrill 2021 o 20:00 awr hyd 06:00 awr am 3 noson yn olynol

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni