Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwybodaeth i Ddefnyddwyr y Ffordd yn ystod y Pandemig

Rhannu

Canllawiau Coronafeirws

Darllenwch y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yma.

Os ydych chi'n mynd ar daith, sicrhewch fod eich cerbyd yn addas ar gyfer y ffordd a gyrrwch yn ofalus 

Rhaid i chi sicrhau fod eich cerbyd yn ddiogel i yrru cyn cychwyn ar daith.

Dylech gynnal gwiriad o'r cerbyd cyn eich taith a gwirio'r canlynol:

• goleuadau

• teiars

• gosodiadau olwyn

• gwaith corff

• cyplu trelars

• llwyth ac offer arall

Mae hyn hefyd yn berthnasol i berchenogion carafannau. Os ydych chi'n ystyried tynnu carafán, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich trwydded, a yw pwysau tynnu eich cerbyd yn ddigonol ac os oes unrhyw offer ychwanegol y gallai fod angen i chi brynu i dynnu eich carafan yn ddiogel.

Mae ein ffyrdd yn hanfodol ar gyfer cludo gweithwyr allweddol, dosbarthu nwyddau ac ar gyfer y gwasanaethau brys. Mae'r Swyddogion Traffig a Staff yr Ystafell Rheoli yn gweithio'n anhygoel o galed, 365 diwrnod y flwyddyn, i sicrhau fod y rhwydwaith yn ddiogel i'w ddefnyddio. Helpwch nhw yn ystod yr adeg ddigynsail yma trwy leihau'r siawns fydd eich cerbyd yn torri i lawr wrth fynd allan ar y ffordd a gyrrwch mewn modd cyfrifol i sicrhau eu bod yn canolbwyntio adnoddau lle maent eu hangen fwyaf.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni