Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cylchfan Sunnycroft yr A48, Baglan – Cau Ffyrdd Dros Dro ar Gyfer Gwaith Ail-wynebu Ffordd Gerbydau

Ble a Pham?

Oherwydd bod wyneb y ffordd gerbydau’n dirywio, mae angen gwneud gwaith cynnal a chadw ar hyd CYLCHFAN SUNNYCROFT YR A48, BAGLAN.Bydd angen cau ffyrdd dros nos dros dro ar gyfer y gwaith adeiladu. Caiff y trefniadau cau ffyrdd eu trefnu i leihau tarfu a darperir llwybrau dargyfeirio ag arwyddion. Bwriedir cau’r ffordd dros dro am y tro cyntaf ar nos Lun 19/10/2020 rhwng 20:00 a 06:00. Rhagwelir y caiff y gwaith hwn ei gwblhau erbyn 27/11/2020, yn amodol ar dywydd ffafriol.  

Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau

Bydd llwybrau dargyfeirio ag arwyddion ar waith drwy gydol y cyfnod cau ffyrdd.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni