Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cyngor i'r Rheini sydd wedi Torri i Lawr

Rhannu

 

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau fod ein rhwydwaith yn rhedeg yn esmwyth. Mae hyn yn cynnwys rhedeg ein gwasanaeth Swyddog Traffig, fodd bynnag, oherwydd yr achosion o Covid-19 rydym wedi rhoi system newydd o gyfathrebu ar waith.

Rydym yn gofyn yn garedig i'r cyhoedd ein helpu trwy ddilyn cyfarwyddiadau’r Swyddogion Traffig pan mae ei cerbyd wedi’i torri i lawr ar y rhwydwaith. Rhoddir taflen wybodaeth i yrwyr fydd yn amlinellu camau syml i sicrhau eu diogelwch tra hefyd caniatáu’r Swyddogion Traffig ymarfer ymbellhau cymdeithasol. Mae’n bosib fydd Swyddogion Traffig yn gofyn am eich rhif ffôn symudol i gynorthwyo cyfathrebu.

Sicrhewch eich bod bob amser yn cadw pellter cymdeithasol rhyngoch chi a'r Swyddogion Traffig a fydd yn eich cynorthwyo.

 

Plîs gwiriwch eich cerbyd cyn dychwelyd ar siwrneiau o unrhyw bellter. Mae hyn yn helpu i leihau'r galw ar y gwasanaeth ac yn ein caniatáu i ganolbwyntio’r adnoddau ar lle maent eu hangen fwyaf.

 

Sylwch fod gwasanaethau adferiad hefyd wedi newid eu harferion yn sgil canllawiau ymbellhau cymdeithasol. Os nid ydynt yn gallu trwsio'ch cerbyd ar ochr y ffordd efallai na fyddant yn gallu eich cludo yn eu cerbydau a byddant yn ceisio gwneud trefniadau arall i sicrhau eich bod yn cyrraedd ble rydych angen mynd.

Cysylltwch â'ch darparwr adferiad yn uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth. Gweler y canllawiau diweddaraf yma: -

RAC

Green Flag  


Diolch.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni