Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cynllun Uwchraddio Goleuadau Stryd Cyffordd 19 A55 Glan Conwy 12/10/20 - 18/12/20

Lle a Pham?

Uwchraddio Goleuadau Stryd ar Ffyrdd Ymuno ac Ymadael yr A55.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Wrth wneud y gwaith fe gaeir un lôn ar y ffordd ymuno a'r ffordd ymadael yng nghyffordd 19 ar yr A55.   Cyflawnir y gwaith ar y ffyrdd ymuno ac ymadael yn ystod y diwrnod pan mae'r traffig yn ddigon tawel, neu fel arall yn ystod y nos, gan gynnwys ar y brif ffordd gerbydau pan mae gofyn.

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig*

Manylion y Cyfyngiadau Dyddiad ac amser Dechrau** Dyddiad ac amser Gorffen**

Cau lonydd:
Ffordd Ymadael yr A55 tua'r dwyrain at Gyffordd 19
Lled Ffordd Ymadael yr A55 tua'r gorllewin at Gyffordd 19 wedi'i leihau i un lôn

Ffordd Ymuno'r A55 tua'r dwyrain o Gyffordd 19
Ffordd Ymuno'r A55 tua'r gorllewin o Gyffordd 19

07:00 12/10/2020 19:00 18/12/2020
A55 Ffordd ymadael tua’r gorllewin
Bydd ffyrdd eraill yn cau bob hyn a hyn wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen ac am gyfnodau byr a bydd hysbysiadau am hyn yn nes at yr amser.
 
20:00 02/11/20 06:00 06/11/20

** mae'r dyddiadau yn rhai amodol, a gallent newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni