Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cynllun Uwchraddio Goleuadau Stryd Cyffordd 19 A55 Glan Conwy 12/10/20 - 18/12/20

Rhannu

Lle a Pham?

Uwchraddio Goleuadau Stryd ar Ffyrdd Ymuno ac Ymadael yr A55.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Wrth wneud y gwaith fe gaeir un lôn ar y ffordd ymuno a'r ffordd ymadael yng nghyffordd 19 ar yr A55.   Cyflawnir y gwaith ar y ffyrdd ymuno ac ymadael yn ystod y diwrnod pan mae'r traffig yn ddigon tawel, neu fel arall yn ystod y nos, gan gynnwys ar y brif ffordd gerbydau pan mae gofyn. 

Rydym yn adolygu ein mesurau rheoli traffig yn barhaus er mwyn ceisio amharu cyn lleied â phosib. 

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig*

Manylion y cyfyngiadau  Dyddiad ac amser cychwyn** Dyddiad ac amser gorffen** Nodiadau
Lôn 1 ar lôn ymadael A55 tua'r Gorllewin.  25/11/2020 9:00yb 27/11/2020 16:00yh Cyfyngiad cyflymder ymgynghorol ar waith yn ystod yr amser yma.
Lon 1 A55 C19 -20 tua'r gorllewin
Lôn 1 ar lôn ymadael A55 tua'r Gorllewin.  28/11/2020 7:00yb 28/11/2020 17:30yh
Lon 1 A55 C19 -20 tua'r gorllewin Cyfyngiad cyflymder ymgynghorol  ar waith yn ystod yr amser yma
Lôn 1 ar lôn ymadael A55 tua'r Gorllewin.  30/11/2020 9:00yb 01/12/2020 16:00yh Cyfyngiad cyflymder ymgynghorol  ar waith yn ystod yr amser yma.
Lon 1 A55 C19 -20 tua'r gorllewin  
Lôn 2 A55 C17 - C18 tua'r dwyrain 02/12/2020 20:00 04/12/2020 06:00  
Lôn 1 A55 C18 - C20 tua'r dwyrain 02/12/2020 20:00 04/12/2020 06:00  

*mae'r dyddiadau yn rhai amodol, a gallent newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni