Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Diolch yn Fawr i’r Holl Weithwyr Allweddol

Rhannu

Ar nos Fawrth, fe wnaethom ni oleuo'r Bont Enfys eiconig ar yr A55 gyda neges o ddiolch ar ochr y graig gyfagos.  Roeddem yn falch iawn i dalu teyrnged unigryw i’r GIG, staff gofal cymdeithasol a gweithwyr allweddol eraill ar un o dirnodau mwyaf adnabyddus y rhwydwaith.

Bu ein tim technoleg yn cydweithio’n agos â chontractwyr SPIE i ddarparu’r arddangosfa haeddiannol hon. Roedd Swyddogion Traffig a Gweithredwyr Ystafelloedd Rheoli hefyd gerllaw i gefnogi'r ymdrech a sicrhau bod traffig yn llifo'n rhwydd.

Er gwaethaf y ffaith ei fod yn un o rannau prysuraf y rhwydwaith, roedd y gostyngiad o 70% yn y traffig yn golygu y gellid cydnabod gweithwyr allweddol yn ddiogel gan darfu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr ffyrdd. 

Rydym yn falch iawn i gynnig y diolch arbennig hwn i'r holl weithwyr allweddol sy'n gweithio'n ddiflino yn ystod pandemig Covid-19. Mae hyn yn cynnwys ein cydweithwyr rheng flaen sy'n sicrhau bod ffyrdd Cymru yn parhau i fod yn ddiogel ac yn ddibynadwy ar gyfer: siwrneiau hanfodol, cefnogi cludiant nwyddau ac i ganiatáu fod y gwasanaethau brys yn cyrraedd lle mae eu hangen fwyaf.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni