Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gadael yr UE- Rheoli Traffig ym Mhorthladd Doc Penfro ac Abergwaun

Rhannu

Mae Cyngor Sir Penfro wedi bod yn cydlynu ac yn trefnu darparu lle parcio lorïau ar gyfer y cerbydau cludo nwyddau a fydd yn cyrraedd porthladdoedd Abergwaun  a Doc Penfro heb y ddogfennaeth ofynnol o'r 1af Ionawr.

Mae'r Cyngor yn darparu lle i Gerbydau Nwyddau Trwm barcio i ffwrdd o'r porthladdoedd wrth iddynt baratoi'r gwaith papur cywir er mwyn iddynt barhau â'u teithiau i Iwerddon.

Er mwyn sicrhau bod y broses hon yn cael ei chynnal yn ddiogel i ffwrdd o'r porthladdoedd, darperir lle i barcio lorïau yn:

• Abergwaun: The Hall Brothers Transport Ltd, Ffordd Wern, Goodwick;

• Doc Penfro: Maes Parcio Pont Cleddau ger Llanion.

Bydd Asiant Cefnffyrdd De Cymru (ACDC) yn cydweithio'n agos gyda chyngor Sir Benfro i ymateb yn gyflym wrth gefnogi unrhyw fesurau wrth gefn ychwanegol i darfu cyn lleied â phosib ar y rhwydwaith cefnffyrdd ac ar gymunedau lleol.

 

Canolfan Wybodaeth ar gyfer cludwyr: Gwasanaethau Pont Abraham

Mae'r canolfan Gwybodaeth a chyngor yn cynnig hyfforddiant un ac un i gludwyr gyda staff hyfforddedig am y newidiadau i'r gweithdrefnau tollau newydd ac i brofi a ydynt wedi cwblhau gwaith papur perthnasol i fynd ymlaen i'r porthladdoedd.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni