Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwaith cynnal a chadw pwysig - A5 - Pont Borth

Rhannu

Lle a Pham? 

Mae angen adnewyddu rhannau o'r droedffordd ar y naill ochr i Bont Borth. Dechreuodd y gwaith yn ganol mis Ionawr a bydd yn para oddeutu 23 wythnos.Mae'r gwaith hyn yn cael ei weithredu gan UK Highways.


Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

  • Byddwn yn cadw at fesurau Covid-19. 
  • Byddwn hefyd yn ail-baentio rhannau o'r bont.


Rhaglen cyfyngiad rheoli traffig 

  • I gwblhau'r gwaith hwn yn ddiogel, bydd angen cyfyngu’r traffig sy'n croesi'r bont ar yr A5 i deithio ar un lôn rhwng 7yb - 3yp.
  • Yn ystod dyddiau'r wythnos 7yb - 3yp, bydd traffig sy'n croesi'r bont yn cael ei reoli gan signalau traffig dwyffordd.
  •  Ni fydd unrhyw waith ar y penwythnos.
  • Bydd angen cau'r bont am gyfnodau o 20 munud y tro dros nos, er mwyn chwyth-beintio rhai lleoliadau ar y bont yn barod i'w ail-baentio.
  •   Disgwylir i hyn ddechrau ar y 13eg o Ebrill am 1900 o'r gloch, am oddeutu pythefnos.
  •  Am resymau diogelwch, bydd angen i droedffyrdd ar ddwy ochr y bont gau am hyd at 20 munud ar y tro.

 

Manylion o'r Cyfyngiadau Dyddiad ac Amser Cychwyn ** Dyddiad ac Amser Gorffen**
Signalau Traffig Dwyffordd Dyddiau’r wythnos 7:00 –15:00 11/01/21  Dyddiau’r wythnos 7:00 –15:00 Gorffennaf 2021

Chwyth-beintio gwaith haearn y bont

Gwaith dros nos ffordd a llwybr troad ar gau am gyfnodau ysbeidiol am oddeutu 20 munud
 

19:00 – 05:00 13/04/21 19:00 – 05:00 27/04/21

** Mae hwn yn dibynnu ar amodau tywydd.
 


Ymholiadau  

Am ragor o wybodaeth ynghylch y gwaith ac am y wybodaeth 
ddiweddaraf ynghylch cynnydd, dilynwch ein Tudalen Wybodaeth ar Facebook 
Gwaith Cynnal a Chadw Pont Borth/ Menai Suspension Bridge Maintenance Works

Cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni