Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwaith Strwythur Priffyrdd M4 C32 i Ch33

Rhannu

Dyddiad Dechrau: 15/09/21 | Dyddiad Gorffen: 14/12/21

M4 Taff Bridge

Gwaith adnewyddu hanfodol Pontydd yr M4 a Taff.


Yn cychwyn ar y 15/09/21 bydd gwaith hanfodol adnewyddu wyneb y pontydd yn cael ei wneud ar yr M4 rhwng C32 Coryton a Ch33 Capel Llanilltern i'r ddau gyfeiriad dros bontydd Afon Taff a’r rheilffordd am 13 wythnos.

Bydd traffig yn cael ei wyro ar hyd yr A470, A48 a'r A4232 yn ystod y caeadau dros nos ar y 15/09/21, 18/09/21 a 19/09/21.  

Bydd y gwaith yn golygu bod rhaid gosod system gwrth-lif o 09/10/21 tan 12/11/21 rhwng C32 (Coryton) a C33 (Capel Llanilltern).

Bydd cerbydau sydd dros 2.9m o led yn cael eu cyfeirio ar hyd yr A48(M), A48 a'r A4232 rhwng C32 a C33.

Am 2 noson o 18/09 cau yn y nos tua'r dwyrain rhwng Jct 34 a Jct 32 gyda thraffig wedi'i ddargyfeirio gan ddefnyddio'r A4119, A473 a'r A470, caniateir i draffig barhau i adael yn J33

15/9/21 – 16/09/21
Cau C32 i C33 tua'r gorllewin, yn cynnwys y fynedfa i C32 tua'r gorllewin: 20:00 – 06:00 Cau'r allanfa oddi ar C32 tua'r dwyrain. Gwyriad i C30 ac yn ôl i C32: 20.00 – 06.00

16/9/21 – 20/9/21 
Cau'r llain galed yn y ddau gyfeiriad.

18/9/21 – 20/9/21
Cau C32 i C33 tua'r gorllewin, yn cynnwys y fynedfa i C32 tua'r gorllewin: 20.00 – 06.00 Cau Lôn 3 tua'r dwyrain 20.00 – 06.00

20/9/21 – 9/10/21
Cau lôn 2 a 3 yn y ddau gyfeiriad – cyfyngiad cyflymder 50mya mewn grym a'r llain galed ar agor i draffig.

9/10/21 – 26/10/21 
System gwrth-lif dwy lôn tua'r gorllewin.

26/10/21 – 12/11/21 
System gwrth-lif dwy lôn tua'r dwyrain.

12/11/21 – 23/11/21

Cau lôn 2 a 3 yn y ddau gyfeiriad – cyfyngiad cyflymder 50mya mewn grym a'r llain galed ar agor i draffig.

23/11/21 – 14/12/21

Cau'r llain galed a lôn 1 yn y ddau gyfeiriad.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni