Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwaith Strwythur Priffyrdd M4 C32 i Ch33

Rhannu

Dyddiad Dechrau: 15/09/21 | Dyddiad Gorffen: 16/12/21

M4 Taff Bridge

Gwaith adnewyddu hanfodol Pontydd yr M4 a Taff.

Bydd y gwaith yn cynnwys cau'r ffordd dros nos, cau lonydd am 24 awr a system wrthlif.

Yn cychwyn ar y 15/09/21 bydd gwaith hanfodol adnewyddu wyneb y pontydd yn cael ei wneud ar yr M4 rhwng C32 Coryton a C33 Capel Llanilltern i'r ddau gyfeiriad dros bontydd Afon Taff a’r rheilffordd am 13 wythnos.

Bydd traffig yn cael ei wyro ar hyd yr A470, A48 a'r A4232 yn ystod y caeadau dros nos.  

Bydd y gwaith yn golygu bod rhaid gosod system wrthlif tua'r gorllewin o 5/11/21 tan 30/11/21 rhwng C32 (Coryton) a C33 (Capel Llanilltern) ac yna tua'r dwyrain o'r 01/12/21 tan 16/12/21.

Bydd cerbydau sydd dros 2.9m o led yn cael eu cyfeirio ar hyd yr A48(M), A48 a'r A4232 rhwng C32 a C33.

Tachwedd

05/11/21 – 30/11/21 

Gwrthlif dau lôn tua'r gorllewin.  

22/11/21 -  24/11/21

Caead llawn yn y ddau gyfeiriad rhwng C32 a C33 am dwy noson rhwng yr oriau 20:00 - 06:00. 

Ffordd ymuno ar gau 20:00 - 06:00, 3 noson.

29/11/21 – 30/11/21

Caead llawn yn y ddau gyfeiriad rhwng C32 a C33 am dau noson rhwng oriau 20:00 - 06:00.

Rhagfyr

01/12/21 – 16/12/21

Gwrthlif dau lôn tua'r dwyrain.

01/12/21 – 04/12/21

Gwrthlif dau lôn tua'r dwyrain.

09/12/21

Cau tua'r gorllewin 20:00 - 06:00 

10/12/21 – 11/12/21

Ffordd ymadael tua’r dwyrain C32 ar gau 20:00 – 06:00

12/12/21 – 11/12/21

Cau tua'r dwyrain 20:00 - 06:00 

13/12/21

Cau tua'r gorllewin 20:00 - 06:00 

14/12/21

Cau tua'r dwyrain 20:00 - 06:00 

15/12/21

Cau tua'r gorllewin 20:00 - 06:00 

16/12/21

C32 - C33 ar gau yn y ddau gyfeiriad i gael tynnu y rheolaith traffig 20:00 – 06:00

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

Gwyriad


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni