Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Gwella'r gyffordd - M4 C48 a'r A4138

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd y gwaith gwella yn dechrau ar 12/04/2021 yng Nghyffordd 48 o'r M4.   Bydd mwyafrif y gwaith yn digwydd ar slip ffyrdd y gyffordd ac ar ffordd sirol gyfagos yr A4138.   Ar ôl ei gwblhau bydd y cynllun yn darparu capasiti mwy drwy'r gyffordd yn ogystal â gwella'r cyfleusterau presennol i gerddwyr.

Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu yn cymryd 9-12 mis i'w gwblhau. 


Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd angen cau'r slipffyrdd yn gyfan gwbl yng nghyffordd 48 am gyfnodau byr fel bo'r gwaith yn mynd rhagddo.   Bydd arwyddion yn cael eu gosod i hysbysu am y dyddiadau hyn 7 niwrnod ymlaen llaw ar y safle a hefyd ar wefan Traffig Cymru. Y llwybr gwyriad ar gyfer cau'r slipffyrdd fydd parhau i'r gyffordd nesaf gan ddychwelyd ar hyd y gerbydlon gyferbyn.

 
Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig

Bydd rheolaeth traffig yn bresennol ar y safle o ddechrau'r cynllun gydag unrhyw ffyrdd gaiff eu cau yn cael eu hysbysu drwy arwyddion gwybodaeth ar y safle, 7 niwrnod cyn iddynt gael eu gweithredu.

 
Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni