Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C24 i C28- Gorfodaeth Cyflymder Cyfartalog 16/11/20-15/03/21

Rhannu

Lle a Pham?

Cynhelir gwaith i ddigomisiynu'r system Terfyn Cyflymder Amrywiadwy rhwng C24 Coldra a C28 Parc Tredegar yr M4, a chyflwyno system Gorfodaeth Cyflymder Cyfartalog 50mya newydd.

Disgwylir bydd y gwaith hwn yn:-

 

  • helpu i reoli tagfeydd ar hyd y darn hwn o'r M4.
  • gwella dibynadwyedd amseroedd teithio yn ystod yr oriau brig a darparu llif traffig llyfnach.
  • lleihau'r risg o wrthdrawiad.
  • darparu ansawdd aer gwell wrth i lefelau allyriadau llygredig gostwng.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Cynhelir y rhan fwyaf o'r cynllun drwy gau lonydd 1 a 2, a 2 a 3. Bydd angen cau'r ffordd yn llwyr er mwyn cwblhau gwaith ar y nenbont, gorffen yr arwyddion ar yr ymyl a'r llain ganol, ac i gael gwared ar y marciau camerau terfyn cyflymder amrywiadwy ar bob lôn yn ddirwystr.

 

Bydd y llwybr gwyriad ar gyfer cau'r ffordd yn llwyr rhwng C24 a C28 yn dilyn yr A48 FfDDd. Pan fydd y ffordd wedi'i chau'n llwyr, bydd llwybrau gwyriad gydag arwyddion mewn lle i reoli llif y traffig, a bydd arwyddion hysbysu ymlaen llaw wedi eu darparu.

 

Rhaglen Cyfyngiadau Rheoli Traffig

 

•    Bydd y ffordd ar gau’n llwyr ar yr M4 rhwng cyffordd 23 Coldra i gyffordd 28 Parc Tredegar tua’r dwyrain o Fawrth 1af-5ed a tua’r gorllewin o Fawrth 8-12fed. 
•    Bydd y terfyn cyflymder 50mya rhwng cyffyrdd 24 a 28 at waith o Ddydd Llun, Mawrth 15fed. 

 

**Noder, gallai'r rhaglen waith newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni