Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C24 i C28 Mesurau Llwybr Carlam 1 - Gorfodaeth Cyflymder Cyfartalog

Rhannu

Lle a Pham?

Cynhelir gwaith i ddigomisiynu'r system Terfyn Cyflymder Amrywiadwy rhwng C24 Coldra a C28 Parc Tredegar yr M4, a chyflwyno system Gorfodaeth Cyflymder Cyfartalog 50mya newydd. Mae’r gwaith yn ofynnol ar gyfer helpu i reoli problemau tagfeydd parhaus ar hyd y rhan hon o’r M4.

Mae'r gwaith wedi'i raglennu i ddechrau ar 16 Tachwedd 2020 ac i orffen ar 28 Chwefror 2021; fodd bynnag, mae rhywfaint o waith clirio llystyfiant wedi'i raglennu i ddechrau ar 2 Tachwedd 2020.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Cynhelir y rhan fwyaf o'r cynllun drwy gau lonydd 1 a 2, a 2 a 3. Bydd angen cau'r ffordd yn llwyr er mwyn cwblhau gwaith ar y nenbont, gorffen yr arwyddion ar yr ymyl a'r llain ganol, ac i gael gwared ar y marciau ffordd ar bob lôn yn ddirwystr. Bydd y llwybr gwyriad ar gyfer cau'r ffordd yn llwyr rhwng C24 a C28 yn dilyn yr A48 FfDDd. Pan fydd y ffordd wedi'i chau'n llwyr, bydd llwybrau gwyriad gydag arwyddion mewn lle i reoli llif y traffig, a bydd arwyddion hysbysu ymlaen llaw wedi eu darparu..

Rhaglen Cyfyngiadau Rheoli Traffig

  • O ganlyniad i'r gofynion diogelwch cysylltiedig, bydd y gwaith yma'n cael ei gynnal dros nos rhwng dydd Llun a dydd Gwener, rhwng 20:00 a 06:00.
  • Bydd Cam 1 a 2 y gwaith yn cael eu cwblhau drwy gau'r lonydd yn unig. Ar ôl cam 1 a 2, bydd y ffordd yn cael ei chau mewn dau gyfnod ar y ffordd gerbydau tua'r dwyrain a thua'r gorllewin.
  • Bydd y cyfnod cyntaf yn golygu cau'r ffordd gerbydau tua'r dwyrain am gyfanswm o 12 o weithiau rhwng 30 Tachwedd 2020 a 15 Rhagfyr 2020, a chau'r ffordd gerbydau tua'r gorllewin am gyfanswm o 15 o weithiau rhwng 15 Rhagfyr 2020 ac 19 Ionawr 2021.
  • Ni fydd gwaith yn digwydd dros gyfnod y Nadolig rhwng 21 Rhagfyr 2020 a 3 Ionawr 2021.
  • Bydd yr ail gyfnod yn golygu cau'r ffordd gerbydau tua'r dwyrain am gyfanswm o 10 o weithiau rhwng 20 Ionawr 2021 a 2 Chwefror 2021, a chau'r ffordd gerbydau tua'r gorllewin am gyfanswm o 14 o weithiau rhwng 3 Chwefror 2021 a 22 Chwefror 2021.

**Noder, gallai'r rhaglen waith newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni