Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 C34-C35 – Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol ar Lystyfiant – 15/11/2021 – 28/02/2022

Rhannu

Dyddiad cychwyn: 15/11/21 dyddiad gorffen: 28/02/22

Image of junction 48 of the M4.

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar lystyfiant yn cael ei wneud rhwng Cyffordd 34 a Chyffordd 35 o’r M4.

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar lystyfiant yn cael ei wneud rhwng Cyffordd 34 a Chyffordd 35 o’r M4.

Mae'r cynllun yn gyfuniad o waith i reoli ymlediad ar hyd ymylon blaen i wella gwelededd ymlaen a diogelwch y cyhoedd sy'n teithio, ynghyd â chlirio coed sy'n peri risg, gwaith plannu, gwaith i deneuo plotiau a chlirio lleol o amgylch arwyddion a strwythurau.

Drwy gydol y rhaglen, bydd y gwaith yn digwydd bob yn ail yn ystod shifftiau dydd a nos, ddydd Sul i ddydd Gwener. Cynhelir yr holl waith drwy gau lonydd 1 a 2, cau'r ffyrdd ymuno ac ymadael, a chau rhannau o'r A4119.

Oherwydd natur y gwaith, mae'n bosib y bydd rhywfaint o aflonyddwch sŵn, ond lle bo modd, cyfyngir y gwaith mwyaf swnllyd i gyfnod cynnar pob shifft neu yn ystod y dydd.

Rhagwelir, yn amodol ar dywydd ffafriol, y bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau erbyn 28/02/2022.

04/01/22 - 21/01/22

Gwaith cynnal a chadw llystyfiant hanfodol yn yr ardal Morganstown rhwng cyffordd 33 a chyffordd 32 o'r M4. Mae angen y gwaith yma er mwyn rheoli coed sydd yn tyfu ar draws tai preswylwyr.

Bydd gwaith yn cael ei chynnal rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener o 08:00 i 16:00 er mwyn lleihau aflonyddwch sŵn oherwydd y gwaith. Bydd ddim angen systemau rheolaeth traffig oherwydd bydd y gwaith yn cael i gynnal oddi ar y rhwydwaith. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni