Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 Cyffordd 32 Cylchfan Coryton - Gwaith hanfodol i glirio llystyfiant ar y tirlun 25/1/2021 - Canol Ebrill 2021

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith hanfodol i glirio llystyfiant ar y tirlun ar Gylchfan Coryton (Cyffordd 32 yr M4) yn dechrau ddydd Llun 25 Ionawr 2021 am tua 3 mis.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Fe wneir y gwaith yn ystod y dydd a'r nos, gan ddefnyddio amrywiaeth o sefyllfaoedd rheoli traffig. Bydd gweithio yn ystod y dydd yn digwydd oddi ar lein heb unrhyw effaith ar y cyhoedd sy'n teithio, tra bydd gweithio yn ystod y nos yn digwydd drwy gau lonydd ar y gylchfan bob yn ail â chau cyffyrdd / ffyrdd ymadael/ymuno â'r gylchfan.  Bydd gwyriadau lleol wedi'u harwyddo yn eu lle gan roi o leiaf wythnos o rybudd o gau gydag arwyddion ar y safle. 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni