Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 Twneli Bryn-glas (tua'r Dwyrain) - Atgyweirio Hanfodol 26/04/2021 - 14/05/2021

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i ymgymryd â gwaith atgyweirio hanfodol ar Dwneli Bryn-glas yn dilyn trawiad cerbydol.  Bydd y gwaith yn cychwyn ddydd Llun 26 Ebrill 2021 am 8pm ac fe raglennwyd iddo ddod i ben ar ddydd Gwener 14 Mai 2021 am 6am.  

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd gwaith yn cael ei wneud yn ystod y nos rhwng 8pm a 6am ar ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig; er hynny, ni fydd unrhyw waith yn digwydd ar Wŷl y Banc cyntaf mis Mai (3ydd Mai 2021).  Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau drwy gau'r gerbydlon tua'r dwyrain yn llwyr.  Bydd gwyriadau lleol gydag arwyddion mewn lle a rhoddir o leiaf wythnos o rybudd ymlaen llaw trwy osod arwyddion ar y safle. Gweler isod, ddyddiadau ac amseroedd pob cyfnod cau ffyrdd yn llwyr. 

Rhaglen cau ffyrdd yn llwyr

M4 Tua'r Dwyrain - Twneli Bryn-glas

26 Ebrill 2021 – 29 Ebrill 2021 dros nos rhwng 8pm – 6am

4 Mai 2021 - 8 Mai 2021 dros nos rhwng 8pm – 6am

10 Mai 2021 - 14 Mai 2021 - 8pm - 6am

** Noder os gwelwch yn dda, gallai'r rhaglen newid.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni