Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Newid Cylfat A40 Carreg Fawr

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd gwaith yn cael ei ymgymryd i newid cylfat A40 Carreg Fawr, sydd i’r Gogledd o’r Sgwâr a Chylchfan Cwmpawd ger Llangadog Sir Gaerfyrddin, yn cychwyn ar yr 28ain o Hydref 2020. 

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd gwaith yn cael ei gwblhau gyda goleuadau dwy ffordd, cau lôn, a chau’r gilfan. Bydd y cilfan ar gau am y 2 wythnos gyntaf i gwblhau’r atgyweiriadau isod. Bydd gweddill yr atgyweiriadau yn cael eu cwblhau efo goleuadau 2 ffordd, efo traffig yn cael eu gwyro drwy’r cilfan. 

Rhaglen y Rheolaeth Traffig

28/10/20 - Clirio Llystyfiant - Goleuadau dwy ffordd a chau lôn. 

02/11/20 - Gwaith wedi rhaglennu am 5 wythnos. Cilfan ar gau am y 2 wythnos gyntaf, ac yna goleuadau 2 ffordd efo traffig yn cael eu gwyro drwy’r cilfan. 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni