Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A40 I'R GORLLEWIN O SAN CLÊR, SIR GAERFYRDDIN - GWAHARDD TROI I'R DDE DROS DRO

Rhannu

Ble a Pham?

Er mwyn ailwynebu rhannau o ffordd ddeuol yr A40 i'r gorllewin o San Clêr, bydd yn rhaid gwahardd cerbydau rhag troi i'r dde dros dro ar draws y llain ganol.

Mae angen y gwaharddiad er mwyn diogelu'r gweithlu wrth i waith ailwynebu/arwyddo/marcio fynd rhagddo.

Bwriedir gwneud y gwaith rhwng 19:00 a 06:00 yn yr hwyr ar 10 Mehefin 2019 ac am oddeutu 5 noson yn olynol ar ôl hynny tan fod y gwaith wedi'i gwblhau.

Caiff y gwaith lle bydd angen cau ffyrdd ei raglennu i leihau tarfu trwy ddarparu llwybrau dargyfeirio ag arwyddion a bydd mynediad i eiddo o fewn yr ardal cau ffyrdd yn cael ei gynnal ar bob adeg.

Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau

Bydd traffig yn cael ei ddargyfeirio i'r rhwydwaith cefnffyrdd cyfagos.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ar 0300 123 1213.

 "Bwriedir diweddaru bob mis, felly edrychwch ar y dudalen hon am yr wybodaeth ddiweddaraf.”


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni