Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A40 LLANYMDDYFRI, SIR GÂR - CAU FFYRDD DROS DRO

Rhannu

 

Ble a Pham?

Gan fod y gwaith i atgyweirio Cwlfert Nant Bawddwr wedi'i gwblhau, mae angen gwneud gwaith wynebu ar hyd yr A40 yng nghanol tref Llanymddyfri. Mae hyn hefyd yn rhoi'r cyfle i wynebu rhannau cyfagos o'r ffordd gerbydau lle mae angen.

Bwriedir i'r gwaith ddechrau ddydd Sul 12 Mai 2019 rhwng 07:30 a 19:00 (ar gyfer gwaith arolygu a pharatoi i ddechrau) ac yna bwriedir ei gwblhau dros 5 dydd Sul olynol (yn dechrau ddydd Sul 9 Mehefin) neu nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau (os yw'r tywydd yn caniatáu).

 

Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau

Caiff y gwaith lle bydd angen cau ffyrdd ei drefnu i leihau tarfu trwy ddarparu llwybrau dargyfeirio ag arwyddion a bydd mynediad i eiddo o fewn yr ardal lle bydd ffyrdd ar gau yn cael ei gynnal ar bob adeg.

Bydd y traffig yn cael ei ddargyfeirio o amgylch y rhwydwaith cefnffyrdd amgylchynol.

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni