Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A4042 Cylchfan Parc Grove i gylchfan Croes y Mwyalch.

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i wella draeniad y llethr ar yr A4042 rhwng Cylchfan Parc Grove a chylchfan Croes y Mwyalch.

Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau?

Bydd gwaith yn dechrau ddydd Sul 4 Awst 2019, a threfnir iddo gael ei gwblhau erbyn dydd Llun 9 Medi 2019, os yw'r tywydd yn caniatáu. Ymgymerir â'r gwaith drwy ddefnyddio cyfuniad o gau lonydd a chau ffyrdd cyfan. Bydd lonydd ar gau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 07:30 a 15:30. Bydd angen cau dwy ffordd yn llwyr er mwyn i’r peiriant y mae ei angen i wneud y gwaith hwn allu symud yn ôl ac ymlaen o’r ardal. Dyma fanylion y ffyrdd a fydd ar gau'n llwyr: -

Dydd Sul 4 Awst 2019 - bydd y ffordd ar gau'n llwyr rhwng 07:00 a 18:00

Dydd Sul 8 Awst 2019 - bydd y ffordd ar gau'n llwyr rhwng 07:00 a 18:00

*gall dyddiadau cau lonydd yn llwyr newid*

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymwybodol o'r angen i wneud y gwaith hwn, a chytunwyd y bydd dargyfeiriadau lleol ar waith gydag arwyddion pan fydd y ffyrdd ar gau, ynghyd ag arwyddion hysbysu ymlaen llaw. Ni fydd dulliau rheoli traffig ar y ffordd gerbydau y tu allan i'r diwrnodau a'r oriau gwaith uchod.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni