Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A4076 Johnston, Sir Benfro - Adeiladu ynys groesi

Rhannu

Ble a Pham?

Er mwyn gwella diogelwch ffyrdd, cynllunnir Gwaith I osod pwynt croesi heb ei reoli ac Ynys groesi newydd ar hy yr A4076 Heol San Pedr, Johnston, Sir Benfro.

Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau

Disgwylir i'r Gwaith dechrau ddydd Llun 22 Gorffenaf 2019 a  barhau am 4 wythnos. Fydd y Gwaith yn gael ei gario allan gyda lôn sengl ar gau gyda signalau traffig.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni