Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A40/A487 - GWAITH AR FFORDD GYSWLLT CHIMNEYS

Rhannu

Ble a Pham?

Nod y gwaith hwn fydd sefydlu system gylchu unffordd newydd a fydd yn cysylltu'r Ffordd Gyswllt Chimneys bresennol a adeiladwyd yn ddiweddar dan gynllun ar wahân a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Penfro.  Bydd sefydlu system unffordd yn caniatáu i waith gwella gael ei wneud i'r cyfleusterau presennol i gerddwyr gan gynnwys lledaenu'r troedffyrdd presennol a darparu pwyntiau croesi wedi'u codi newydd.

Dargyfeiriadau a Mesurau Diogelwch

Bwriedir dechrau'r gwaith ddydd Llun 09/09/19, fodd bynnag, bydd y contractwyr ar y safle o ddydd Llun 02/09/19 i wneud gwaith arolygu cyn dechrau. Disgwylir i'r gwaith gymryd oddeutu chwe mis a bydd yn cael ei wneud dan gyfuniad o fesurau megis cau ffyrdd cyfan a chau ffyrdd unigol gan ddefnyddio signalau traffig.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni