Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

A466/M48 Cyfnewidfa Newhouse a Chylchfan Highbeech.

Rhannu

Ble a Pham?

Gwaith rhaglenedig i wella arwyddion ac ailosod y llwybr defnydd a rennir ar yr A466 a'r M48 rhwng Cyfnewidfa Newhouse a Chylchfan Highbeech. Caiff y terfyn cyflymder ar brif ffordd gerbydau'r A466 ei leihau o 60mya i 50mya er mwyn mynd i'r afael â'r pryderon diogelwch sy'n bodoli.

Dargyfeiriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd gwaith yn dechrau ddydd Llun 2 Rhagfyr 2019, a threfnir iddynt gael eu cwblhau erbyn dydd Llun 16 Mawrth 2020, os yw'r tywydd yn caniatáu. Caiff lonydd eu cau er mwyn gwneud y gwaith. Bydd lonydd ar gau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 20:00 a 06:00. Ni wneir unrhyw waith dros y Nadolig, o 20 Rhagfyr i 6 Ionawr 2020.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni