Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A470 Cyfnewidfa Broadway i gylchfan Abercynon

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith trefnedig i ddiweddaru goleuadau ffordd ar yr A470 rhwng Cyfnewidfa Broadway a chylchfan Abercynon.

Mesurau Diogelwch a Dargyfeiriadau?

Bydd y gwaith yn dechrau nos Lun 24 Mehefin 2019 am 20:00. Oherwydd gofynion diogelwch cysylltiedig ac er mwyn lleihau anghyfleustra, gwneir y gwaith yn ystod y nos rhwng 20:00 a 06:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener, am barhad y gwaith yn unig. Hwylusir y rhan fwyaf o'r gwaith drwy gau un lôn, fodd bynnag, bydd angen cau 4 ffordd gerbydau (2 i gyferiad y gogledd a 2 i gyfeiriad y de) i hwyluso rhai agweddau ar y gwaith. Ni fydd dulliau rheoli traffig ar y ffordd gerbydau y tu allan i'r oriau gwaith uchod. Pan fydd y ffyrdd cyfan ar gau, bydd dargyfeiriadau lleol ag arwyddion ar waith a darperir arwyddion hysbysu ymlaen llaw. Bwriedir cwblhau'r gwaith erbyn dydd Llun 18 Tachwedd 2019, os yw'r tywydd yn caniatáu. Dyma fanylion y ffyrdd a fydd ar gau yn ystod y nos: -

 

4 Awst 2019                        -             I'r gogledd – ar gau'n llawn rhwng 20:00 a 06:00.

5 Awst 2019                        -             I'r gogledd – ar gau'n llawn rhwng 20:00 a 06:00.

6 Awst 2019                        -             I'r de – ar gau'n llawn rhwng 20:00 a 06:00.

7 Awst 2019                        -              I'r de – ar gau yn llawn rhwng 20:00 a 06:00.

*gall dyddiadau cau lonydd yn llawn newid*

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni