Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A470 Gwaith ail-wynebu pan fo'r ffordd ar gau yn ystod y nos

Rhannu

** Dalier Sylw **

Gyda'r rhagolygon gwael ac er mwyn osgoi unrhyw aflonyddwch i'r cyhoedd, mae'r gwaith bellach wedi'i ohirio tan ddydd Mawrth 13eg Awst.  Bydd y gwaith ail-wynebu wedi ei gwblhau erbyn dydd Iau 15 Awst. Felly ni fydd angen cau'r lôn yn ystod y nos yr wythnos hon.

Lle a Pham?

Mae’r gwaith yn cael ei wneud ar hyd yr A470 rhwng Comins Coch a Glantwymyn ym Mhowys.   Mae’r gwaith yn cael ei wneud ar fyr rybudd gan fod wyneb y ffordd gerbydau yn ddiffygiol ac mae'r tywydd gwlyb diweddar wedi'i waethygu.  Oherwydd diogelwch gwneir y gwaith pan fydd y ffordd ar gau yn ystod y nos.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Y llwybr ar gyfer y gwyriad pan fydd y ffordd wedi'i chau yn ystod y nos fydd:- i gyfeiriad de-ddwyreiniol ar yr A470 i Gaersws, i'r dwyrain ar yr A489 i'r Drenewydd, i'r gogledd ddwyrain ar yr A483 i'r Trallwng, i'r gorllewin ar yr A458 i Fallwyd, i'r de ar yr A470 i Lantwymyn, ac i'r gwrthwyneb.  Bydd arwyddion wedi'u gosod i'r gwyriad fel sy'n briodol.

Rhaglen cyfyngiadau rheoli traffig

 

Gwybodaeth prosiect

 

Dyddiad ac amser dechrau**

Dyddiad ac amser gorffen** Nodiadau**

 

Cau lôn gerbydau'r A470 yn llwyr (gorffen safle Comins Coch i Lantwymyn)

19:00 05/08/2019 06:00 10/08/2019

Bydd y ffordd yn ailagor unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny a dylai agor cyn y cyfyngiad 06:00.  

Bydd y ffordd ond ar gau yn ystod y nos a bydd yr A470 yn agored yn ystod y dydd.

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficWalesG.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni