Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A470 - Gwaith ail-wynebu pan fydd y lon ar gau yn ystod y nos

Rhannu

Lle a Pham?

Gwneir y Gwaith mewn 3 rhan at hyd yr A470 rhwng Caersws a Ffordd Cemmaes: Commins Coch i Ffordd Cemmaes; Penlan i'r de ddwyrain o Carno a Pont Dolgoch (os caniateir amser). Mae’r gwaith yn cael ei wneud ar fyr rybudd gan fod wyneb y ffordd gerbydau yn ddiffygiol ac mae'r tywydd gwlyb diweddar wedi'i waethygu.  Oherwydd diogelwch gwneir y gwaith pan fydd y ffordd ar gau yn ystod y nos ac o gofio am natur gul iawn yr A470.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Y llwybr ar gyfer y gwyriad pan fydd y ffordd wedi'i chau yn ystod y nos fydd:- mewn cyfeiriad de dwyreiniol ar y A470 i Caersws, i’r dwyrain ar y A489 i’r Drenewydd, gogledd dwyreiniol ar y A483 i’r Trallwng, i’r gorllewin ar y A458 i Fallwyd, i’r de ar y A470 i Ffordd Cemmaes / Carno / Pontdolgoch ac i'r gwrthwyneb.  Bydd arwyddion wedi'u gosod ar y gwyriad fel sy'n briodol.

Rhaglen cyfyngiadau rheoli traffigGwybodaeth prosiect

Dyddiad ac amser dechrau** Dyddiad ac amser gorffen** Nodiadau**
Cau ffordd gerbydau'r A470 (Safle Corneli Penlan a rhan o safle Commins Coch i Ffordd Cemmaes) 19:00 8/07/2019 06:00 18/07/2019

Bydd y ffordd yn ailagor unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny a dylai agor cyn y cyfyngiad 06:00.  

Bydd y ffordd ond ar gau yn ystod y nos a bydd yr A470 yn agored yn ystod y dydd.

Cau ffordd gerbydau'r A470 (cwblhau safle Commins Coch i Cemmaes Road a safle Pont Ddolgoch)

 

19:00 29/07/2019 06:00 10/08/2019

Bydd y ffordd yn ailagor unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny a dylai agor cyn y cyfyngiad 06:00.  

Bydd y ffordd ond ar gau yn ystod y nos a bydd yr A470 yn agored yn ystod y dydd

 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficWalesG.

.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni