Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A470 Rhaeadr i Langurig - Gwaith Atgyweirio Offer BT ger Dolfach

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith i gwblhau atgyweiriadau hanfodol i offer BT ar y ffordd gerbydau, sy'n golygu bod rhaid cau ffordd yr A470 yn llwyr i draffig cerbydol, rhwng eiddo Dolfach Isaf a Chraignant, 1 filltir i'r de o Langurig.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Bydd y gwaith yn cael ei wneud rhwng 18:00 ar 3 Gorffennaf 2019 a 05:00 ar 4 Gorffennaf 2019.  Bydd y ffordd ar gau i draffig cerbydau (ac eithrio cerbydau'r gwasanaethau brys). Llwybr y gwyriad wedi'i arwyddo ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd yw'r A470 i Raeadr, yr A44 i'r Groes, yr A483 i'r Drenewydd, yr A489 i'w gyffordd gyda'r A470 ger Caersws, a'r A470 i bwynt gogleddol y ffordd sydd wedi'i chau. Mae hyn i'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de.

Bydd y gwaith yn digwydd dros nos pan fydd llif y traffig yn llai, a hynny i leihau'r aflonyddwch. 

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni