Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A483 / A470 Llandrindod / Dolfor / Rhayader / Llanfair-ym-muallt - Ras Beicio Merched Prydain

Rhannu

Lle a Pham?

Bydd rhan 5 o Ras Beicio Merched  Prydain  yn cael ei gynnal drwy Bowys ar 14/6/19. Bydd y ras 140km yn cychwyn am 10.30am yn Llandrindod  ac yn gorffen yn Llanfair-ym-muallt yn ystod y prynhawn.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Does dim angen gwyriadau ond fe ddisgwylir oedi yn arbennig yn Llanfair-ym-muallt rhwng 2yh a 3yh.

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TrafficWalesG

Mwy o wybodaeth am y ras ar gael ar wefan Women’s Tour: www.womenstour.co.uk


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni