Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A487 Penmorfa tuag at Glan Byl 24/06/19 – 05/07/19 (07:00 – 23:00)

Rhannu

Lle a Pham?

Gwaith ail-wynebu’r ffordd A487 o Benmorfa tuag at Glan Byl.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Disgwylir i’r gwaith ail wynebu orffen ar 28/06/19 gyda gwaith llinellu a stydio wedi’i raglennu ar gyfer yr wythnos ganlynol.

Rhaglen y cyfyngiadau rheoli traffig

Rheolaeth traffig dros dro gyda cherbyd hebrwng

Ymholiadau 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thraffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruG


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni